Projekty

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

výzva 02_18_065 Šablony II OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 OP VVV/ KAP Libereckého kraje II

22/008/19210/451/045/000922 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova; výzva MAS Achát, Program rozvoje venkova

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027