Projekty

CZ.1.13/4.2.00/36.01314 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

2014-1-CZ01-KA101-000270 Erasmus+

CZ.1.07/1.1.00/56.0798 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007630 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007988 Šablony I / Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

výzva 02_18_065 Šablony II Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání/ KAP Libereckého kraje II

22/008/19210/451/045/000922 výzva MAS Achát Program rozvoje venkova

 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010157 Operační program Zaměstnanost

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027