Projekty

Naše waldorfské lyceum se zapojilo do Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. Jedná se o pokračování tzv. šablon.

Naše škola je od 1. 9. 2019 zapojena v rámci výzvy Šablony II do dvou projektů. Cílem projektu Speciální pedagog pro základní školu je usnadnit …

(č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007630 a č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007988) Naše škola je od 1. 9. 2017 zapojena v rámci výzvy Podpora škol …

(č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0798) Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích. V období 8/2015 – …

(č. 2014-1-CZ01-KA101-000270) Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně učitelských schopností v oblasti výuky cizích jazyků, konkrétně na učitele …

V prosinci 2014 byl dokončen projekt "Waldorfské dílny" CZ.1.13/4.2.00/36.01314 Díky projektu proběhly hydroizolace prostor a dílny byly …

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027