Zapojení do výzvy Šablony II – speciální pedagog pro základní a střední školu

Naše škola je od 1. 9. 2019 zapojena v rámci výzvy Šablony II do dvou projektů.
Cílem projektu Speciální pedagog pro základní školu je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do školy a podpořit kariérové poradenství pro žáky.
Cílem druhého projektu - Speciální pedagog pro střední školu - je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do školy a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky.
O výsledcích projektů budeme informovat na webových stránkách školy.
Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

spec

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027