rekonstrukce šaten WŠ Semily, Tyršova

22/008/19210/451/045/000922

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova; výzva MAS Achát, Program rozvoje venkova

V rámci projektu financovaného z EU se nám podařilo kompletně zrekonstruovat a vybavit prostor šaten pro devět tříd základní školy, děkujeme.

po
po
po
publicita_EUPRV


Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027