Šablony ZŠ - OP JAK

Naše základní škola je zapojena do programu OP JAK - Šablony. Především díky tomuto programu můžeme zaměstnat školního asistenta a školního speciálního pedagoga, dále pedagogům umožnit další vzdělávání a zařadit i inovativní formy vzdělávání pro žáky - zejména výuku s využitím moderních technologií, zážitkovou pedagogiku a další.

projekty/s-ablony-zs-op-jak/


Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027 732 736 862