stravování

Škola zajišťuje stravování pro 1. – 8.tř. dovozem z jídelny při ZŠ F. L. Riegra.

Výdej jídel je v budově ZŠ, Tyršova 485

9.třída spolu s ročníky SŠ na obědy do jídelny ZŠ F. L. Riegra dochází z budovy SŠ,

V nabídce jsou vždy dvě nebo tři jídla, z toho jedno bezmasé.


přihlašování i odhlašování obědů: 

http://zsriegra.cz/jidelna/

vedoucí jídelny paní Greenwoodová jidelna.zsriegra@seznam.cz

481 623 736 / 481 655 833 / 737 212 721

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027