Dokumenty

Vzdělávání

Školní vzdělávací program - Waldorfské lyceum

Pro současný první a druhý ročník lycea je platný ŠVP vydaný k datu 1. 9. 2022.

Pro současný třetí a čtrvtý ročník lycea je platný ŠVP aktualizovaný k datu 1. 10. 2020

Školní vzdělávací program - základní škola


PDF | 11,81 MB

Družina | Klub

Stravování

Přijímací řízení

Zápis do 1. třídy

Maturitní zkoušky

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Ředitelka školy stanovuje způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací z českého jazyka a z cizího jazyka a jejich formu.

Maturitní předměty profilové části pro jarní maturitní zkoušku 2024

(29.9.2023) Ředitelka školy Mgr. Lenka Břenková zveřejňuje přehled maturitních předmětů v profilové části MZ ve školním roce 2023/2024.

Maturitní otázky v předmětech profilové části 2023/24

(29.9.2023) Ředitelka školy Mgr. Lenka Břenková zveřejňuje přehled maturitních otázek v předmětech profilové části MZ ve školním roce 2023/2024.

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku ve školním roce 2023/2024

(29. 9. 2023) Seznam četby platný pro 13. ročník ve školním roce 2023/2024

Ostatní

Podávání stížností

(06.03.2017) Postup při podávaní podnětů a stížností.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027 732 736 862