Dokumenty

Vzdělávání

Školní vzdělávací program - Waldorfské lyceum

Pro současný první a druhý ročník lycea je platný ŠVP vydaný k datu 1. 9. 2022.

Pro současný třetí a čtrvtý ročník lycea je platný ŠVP aktualizovaný k datu 1. 10. 2020

Družina | Klub

Stravování

Jídelníček

PDF | 117,69 kB

Projekty

Zapojení školy do projektů - Šablony pro ZŠ a SŠ

Přijímací řízení

Maturitní zkoušky

Maturitní otázky v předmětech profilové části 2022/23

(7.10.2022) Ředitelka školy Mgr. Lenka Břenková zveřejňuje přehled maturitních otázek v předmětech profilové části MZ ve školním roce 2022/2023.

Ostatní

Podávání stížností

(06.03.2017) Postup při podávaní podnětů a stížností.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027