Kolegium učitelů

Kolegium učitelů školy, které je kolektivním orgánem vnitřní správy školy a schází se pravidelně každé čtvrteční odpoledne, tvoří ve školním roce 2022/2023 tito učitelé:

Ředitel a zástupce školy

Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D.

pedagogický zástupce ředitelky pro ZŠ, třídní učitel 8.třídy, biologie, chemie

e-mail

Mgr. Lenka Břenková

ředitelka, výchovná poradkyně, dramatická výchova, pedagogika

tel.: 732 516 572

e-mail

Mgr. Petr Stříbrný

zástupce ředitelky pro SŠ, třídní učitel 13.třídy, český jazyk, dějepis, základy společenských věd

e-mail

Ing. Petra Musilová

organizační zástupce ředitelky pro ZŠ

tel.: tel.: 731 926 259

e-mail

Speciální pedagog, pedagogická intervence

PaeDr. Vlasta Tomešová

speciální pedagog, pedagogická intervence

e-mail

Třídní učitelé

Mgr. Alena Balcarová

třídní učitelka 1.třídy

e-mail

Mgr. Hana Kristelová

třídní učitelka 2.třídy, anglický jazyk

e-mail

Bc. Ondřej Slavík

třídní učitel 3.třídy, metodik primární prevence

e-mail

Mgr. Petra Plachá

třídní učitelka 4B.třídy, pracovní vyučování

e-mail

Mgr. Kateřina Pecinová

třídní učitelka 4A.třídy, anglický jazyk

e-mail

Mgr. Martina Kmínková

třídní učitelka 5.třídy, anglický jazyk

e-mail

M.Ed. Anthony Tun

třídní učitel 6.třídy, anglický jazyk, zeměpis

e-mail

Mgr. Vlastimil Trnka

třídní učitel 7.třídy, tělesná výchova, Boethmerova gymnastika, dílny

e-mail

Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D.

pedagogický zástupce ředitelky pro ZŠ, třídní učitel 8.třídy, biologie, chemie

e-mail

Ing. Jindřiška Kocvárová

třídní učitelka 9.třídy, anglický jazyk, výtvarná výchova

e-mail

RNDr. Leoš Převrátil

třídní učitel 10.třídy, učitel fyziky, matematiky, informatiky

e-mail

Mgr. Olga Pleštilová

třídní učitelka 11.třídy, anglický jazyk, hudební výchova

e-mail

Mgr. Zuzana Studničková

třídní učitelka 12.třídy, matematika, fyzika, chemie

e-mail

Mgr. Petr Stříbrný

zástupce ředitelky pro SŠ, třídní učitel 13.třídy, český jazyk, dějepis, základy společenských věd

e-mail

Odborní učitelé

MgA. Dalibor Milka

tandemový učitel

e-mail

Mgr. Zuzana Studničková

třídní učitelka 12.třídy, matematika, fyzika, chemie

e-mail

Mgr. Marta Cardová

německý jazyk

e-mail

Mgr. Lenka Vránková

tělesná výchova

e-mail

M.Ed. Anthony Tun

třídní učitel 6.třídy, anglický jazyk, zeměpis

e-mail

Mgr. Jiří Šimek

matematika, fyzika

e-mail

Iveta Sadecká

umělecké předměty, výtvarná výchova

e-mail

Mgr. Olga Pleštilová

třídní učitelka 11.třídy, anglický jazyk, hudební výchova

e-mail

Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D.

pedagogický zástupce ředitelky pro ZŠ, třídní učitel 8.třídy, biologie, chemie

e-mail

Iva Válková

pracovní vyučování, dílny

e-mail

MgA. Mojmír Dlabola

informatika, kovářství, truhlářství, výtvarná výchova

e-mail

Mgr. Lenka Břenková

ředitelka, výchovná poradkyně, dramatická výchova, pedagogika

tel.: 732 516 572

e-mail

Mgr. Pavel Jandura

Informatika, zeměpis

RNDr. Leoš Převrátil

třídní učitel 10.třídy, učitel fyziky, matematiky, informatiky

e-mail

Mgr. Petr Stříbrný

zástupce ředitelky pro SŠ, třídní učitel 13.třídy, český jazyk, dějepis, základy společenských věd

e-mail

Vilma Kollmanová

pěstitelské práce, péče o školní zahradu

e-mail

Bc. Dagmar Skalská

učitelka eurythmie

e-mail

Bc. Adéla Kocvárová

pracovní vyučování, dílny, pěstitelské práce

e-mail

Zdeňka Nesvadbová

vychovatelka školní družiny, učitelka eurythmie

e-mail

Ing. Jindřiška Kocvárová

třídní učitelka 9.třídy, anglický jazyk, výtvarná výchova

e-mail

Asistence | Družina | Klub

Veronika Táborská

asistentka učitele

Mgr. Olga Chvátalová

asistentka učitele

e-mail

Bc. Kamila Slavíková, DiS.

vedoucí vychovatelka školní družiny

Zdeňka Nesvadbová

vychovatelka školní družiny, učitelka eurythmie

e-mail

Eva Kaplanová

vychovatelka školní družiny

e-mail

Ivana Trnková

asistentka učitele

e-mail

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027