Stránky

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, chceme vás společně s vašimi dětmi pozvat

k Zápisu do budoucí 1. třídy pro školní rok 2023/24, který se bude konat ve středu 26. dubna 2023 od 8:30 do 16:00

se školou se můžete seznámit blíže na výstavě k výročí založení Waldorfské školy v Semilech - 12.4. - 28.5. Muzeum a Pojizerská galerie

v přílohách najdete potřebné dokumenty - prosím čtěte jako první návod "jak na to": postup

termíny k Zápisu 8:30 - 16:00 jsou již obsazené; pokud se k nám chystáte a nestihli jste rezervaci, volejte

jakékoliv dotazy směřujte na 731 926 259 nebo petra.musilova@waldorf.semily.cz

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 22/23

Ředitelka školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 22/23. 

Vážení uchazeči, zákonní zástupci,

níže jsou uvedeny výsledky přijímacího řízení pro waldorfské lyceum. Každý uchazeč najde svůj výsledek pod svým ID číslem.

Více

Rozvrh

Obsah v přípravě

Základní údaje

Studijní obory na SŠ:

Kombinované lyceum (78-42-M/06)

Studium: denní, čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou

Absolvent je připraven pokračovat ve studiu na VŠ nebo vyšší odborné škole.

Více

Filmy o waldorfské škole

J. A. Komenský: Unum necessarium – Jedno nezbytné – film ke zhlédnutí zde

Waldorfská pedagogika – hovoří Anežka Janátová v Ratibořských Horách zde

Waldorfská škola
Dokumentární film České televize, režie Patrik Ulrich zde

Waldorf 100 – Dobré ráno – dokument ČT zde

Více

Profil absolventa

Vzdělávání ve waldorfském lyceu má perspektivní a dynamizující povahu – směřuje k vytváření osobnostní identity žáka na základě všeobecně kulturních, společenských a mravních hodnot, k růstu jeho sociální zralosti a kompetence, k osvojení širokého vzdělanostního základu i odborných předpokladů pro další studium v rámci zvolené specializace. Studentovi bude poskytnuto široké všeobecné vzdělání a základy odborného vzdělání, budou pěstovány nejen jeho poznávací schopnosti, ale také sociální cítění a umělecké vnímání, získá praktické zkušenosti z řady činností.

Více

Poradenský tým

Poskytuje pomoc rodičům, žákům a učitelům v obtížných situacích, s nimiž se během života ve škole střetávají. Kontaktovat jednotlivé členy týmu mohou nejen rodiče a učitelé, ale i sami studenti a žáci naší školy. Telefonický kontakt je možný během pracovních dnů převážně mezi 13.-18. hodinou; pokud jsou členové týmu pracovně vytíženi a neberou telefon, prosíme, zašlete SMS nebo mail.

Tým úzce spolupracuje s vedením školy a s kolegiem učitelů; schází se pravidelně jednou v měsíci, nebo častěji podle aktuální situace a potřeb rodičů, žáků a učitelů.

Více

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027