Erasmus + 2021, Mallow a Limerick - Irsko

Sociální praktikum 12. třídy

Všechno bylo jinak! Ne zcela, ale změn bylo hodně. Sociální praktikum 12. třídy se neodehrálo ve 12. třídě, ale studenti, kteří se výjezdu účastnili, byli žáky 13. třídy. Sociální zařízení, kde se v běžném režimu sociální praktikum odehrává, zůstala kvůli covidovým opatřením zavřená a termín výjezdu se stále posouval. Nakonec vše dobře dopadlo!

Žáci odletěli do irského Mallow a Limericku v posledním prázdninovém týdnu 2021 a strávili na zeleném ostrově čtyři týdny. Nepracovali ve školkách, školách či domovech seniorů, ale pracovní místa našli v hotelích, restauracích, obchodech a jako průvodci v limerické katedrále. Nepečovali o děti a seniory, ale sbírali zkušenosti v oblastech úklidu, stravování, v recepcích hotelů a ve vytváření programů a volnočasových aktivit. Mohli se více zapojit do studia anglického jazyka a poznávání Irska, protože jejich výjezd byl pravidelně doplňován výlety po celé zemi. Jak se jim dařilo a čeho si nejvíce cení na tomto výjezdu, si můžete přečíst v krátkých zprávách z daných lokalit. Skvělou zprávou je, že i budoucí 12. třída vyjede v tomto školním roce 2021/22 v rámci programu ERASMUS+ na své sociální praktikum do zahraničí.

Poděkování patří nejenom studentům za vzornou reprezentaci školy, ale i učitelům, kteří skupiny doprovázeli v čele s Olgou Pleštilovou. Děkujeme.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027 732 736 862