Školní vzdělávací program - Waldorfské lyceum

Pro současný první a druhý ročník lycea je platný ŠVP vydaný k datu 1. 9. 2022.

Pro současný třetí a čtrvtý ročník lycea je platný ŠVP aktualizovaný k datu 1. 10. 2020

Přílohy

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027 732 736 862