Zapojení do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

(č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007630 a č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007988)
Naše škola je od 1. 9. 2017 zapojena v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování do dvou projektů. Cílem projektu Speciální pedagog pro základní školu je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do školy. Cílem druhého projektu - Speciální pedagog pro střední školu - je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do školy a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky.
O výsledcích projektů budeme informovat na webových stránkách školy.
Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

eu4

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027