Provoz dětského klubu na Waldorfské ZŠ

Od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2021 realizuje naše škola projekt Provoz dětského klubu na Waldorfské ZŠ v Semilech - Podpora zaměstnanosti rodičů registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010157. Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt Zřízení dětského klubu na Waldorfské ZŠ v Semilech. V rámci projektu je provozován dětský klub, který může pravidelně navštěvovat 20 dětí prvního stupně, jejichž rodiče jsou buď zaměstnaní, nebo se na trh práce vracejí po rodičovské dovolené. Cílem projektu je podpořit zaměstnanost rodičů žáků, a to tím, že bude v odpoledních hodinách postaráno i o ty děti, které v předchozích letech z kapacitních důvodů nemohly navštěvovat školní družinu a bude postaráno i o děti, které sice do školní družiny chodit mohou, ale pro jejich rodiče je provozní doba nedostačující. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

klub2

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027