Projekt "Waldorfské dílny"

V prosinci 2014 byl dokončen projekt "Waldorfské dílny" CZ.1.13/4.2.00/36.01314

Díky projektu proběhly hydroizolace prostor a dílny byly vybaveny novými nástroji a přístroji. Prostředky na realizaci projektu byly čerpány z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a spolupodílel se na nich rovněž zřizovatel školy město Semily.

V přílohách jsou uvedeny dokumenty charakterizující VŘ na Izolace zdiva Waldorfské školy v Semilech.

pametni-tabulka

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027