Cesta 6. třídy do německého Seewalde.

Tento projekt je odloženým prvním setkáním dvou tříd, které jsme plánovali učinit již na počátku páté třídy, což nám pandemická opatření bohužel nedovolovala. Během korony naši žáci získali i ztratili mnohé dovednosti, které se pokouší náš projekt prohloubit či znovu získat. Snažili jsme se působit léčebně či preventivně proti závislosti na médiích a telefonech, které jsme se snažili maximálně omezit. Naopak jsme se soustředili na živé konverzace a setkání mezi dětmi a novými partnery. Tento program je prevencí sociální izolovanosti, obezity a nehybnosti, kterými stále větší množství mladistvých trpí. Museli jsme se zase začít hýbat, společně i individuálně, tělem i vnitřně v duši. Snažili jsme se adaptovat na nové podmínky a vydali to nejlepší z nás. Nezapomněli jsme na tak dlouho zapovězený společný zpěv a recitaci, na divadlo a společné výtvarné a umělecké vyjádření myšlenek olympismu. Tímto projektem jsme znovu získali sílu věřit v nová setkání, překonání strachů z neznámého ve formě cesty do jiné země, prohloubení teamového ducha jednotlivých tříd a vytvoření nového společného ducha naší výměny do budoucna. Chceme zase věřit, že budeme moci cestovat, dýchat a společně se učit od sebe navzájem.

V realizačním týmu jsme naplánovali program, který svým zaměřením odpovídal věku a náladě šesťáků.

  • 1. den, 5. září 2022, jsme přijeli do Seewalde, kde jsme si v odpoledních hodinách užívali seznamovací aktivity v anglickém jazyce. Zaměřili jsme se na kontaktní hry v přírodě. Některé děti se potom odebraly do německých rodin, kde byly ubytovány. Ostatní si stavěli stany za pomoci dětí ze Seewalde.
  • 2. den, 6. září 2022, jsme ráno vyrazili na společný výlet do rodiště německého archeologa Heinricha Schliemanna. Obě skupiny probíraly jeho životopis v rámci hodin dějepisu. Co jsme v muzeu zažili, jsme ihned prohloubili ve společných hrách. Po obědě jsme se věnovali přípravě olympijského klání pro příští den.
  • 3. den, 7. září 2022, se děti rozdělily do smíšených skupin, které představovaly řecká města. Celý den probíhaly společné olympijské úkoly, při kterých vzniklo mnoho pěkných uměleckých výtvorů a sportovních výkonů. Na závěr bylo slavnostní vyhlášení.
  • 4. den, 8. září 2022, děti vyrazily na plavbu po Meklenburských jezerech. Projížděly komorami ve spojovacích kanálech, což bylo skvělé doplnění jejich výuky o Evropě. Večer pak bylo slavnostní setkání s hudbou, divadlem a pohoštěním, které si děti samy připravily.
  • 5. den, 9. září 2022, ráno jsme se společně rozloučili a vydali se na cestu do Čech.

Během našeho týdenního pobytu v Seewalde vzniklo mnoho krásných přátelství, povolila jazyková bariéra a posílilo se vnímání důležitosti osobních setkání. Poslední večer děti společně vyřezávaly dřevěnou plastiku, která znázorňovala dva propojené kruhy. Všechny moderní technologie byly tentokrát ponechány v pozadí a zdůrazněn byl přirozený přírodní a umělecký prvek života.

Děti pohybem a vzájemnou radostnou komunikací dohnaly mnohé z toho, o co je připravil čas strávený u počítačů během koronavirové krize. Navíc navázaly nesmazatelná přátelství, v jejichž pokračování doufáme. Předběžně byla domluvena možnost návštěvy dětí ze Seewalde v Semilech na začátku léta 2023.

Původně plánovaný výlet na Rujánu jsme z časových důvodů změnily na plavbu po nedalekých jezerech. Děti se v Seewalde také setkaly s lidmi s postižením, kteří zde jsou začleněni velmi aktivně v přirozeném běhu života. Navštívily tradiční truhlářskou dílnu a farmu, odkud pocházely produkty pro jejich obědy.

Olga Pleštilová

Fotogalerie

Obrázek: aktuality/dscn1795.jpg
2022-10/1664889452_dscn1681
2022-10/1664889452_dscn1718
2022-10/1664889452_dscn1678
2022-10/1664889452_dscn1706
2022-10/1664889452_dscn1783
2022-10/1664889452_dscn1753

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027