Jít městem s otevřenýma očima

Projekt 9. třídy ve spolupráci s ekologickým střediskem SEVER Horní Maršov.

Ve věku 15 let většina dospívajících řeší spíše vlastní image než potřeby svého okolí. Deváťáci z naší školy si tento rok vyzkoušeli, jaké to je oči pro okolí otevřít a uvědomit si své pocity s ním spojené. Nešlo však v žádném případě jen o meditační cvičení, vše směřovalo k někdy i těžké fyzické práci na pečlivě vybraných místech.

V září 2021 jsme vstoupili do projektu Škola pro udržitelný život organizovaným Ekologickým střediskem SEVER. Žáci si vyzkoušeli možnost se zamyslet nad tím, jak se jim ve městě Semily žije, a jak je možné některá místa přetvořit k lepšímu životu místních obyvatel a zároveň být v souladu s ideou udržitelného vývoje naší planety. Během projektu jsme zjistili, jak náročné může být realizovat své plány, jak nás realita mnohokrát dostihne. Stávaly se nám různé malé nehody, nechtěně jsme také rozzuřili několik lidí, ale to, co jsme získali do života, je neporovnatelné s těmito malými nehodami.

Díky programu jsme mohli absolvovat mnohá cvičení a kroky, které nás vedly k pochopení mnoha jevů a opatření spojených s trvale udržitelným životem. Odvážně jsme je pak aplikovali na místní podmínky, v čemž nám bylo velice nápomocné Město Semily, zejména pak paní starostka Lena Mlejnková, která přijala pozvání na prezentaci dvou fází našeho projektu. Dále pak jsme moc vděčni za pomoc odboru školství, životního prostředí a odboru stavebního. Všichni zástupci města nám v krátkém čase velice ochotně pomohli s mnoha problémy spojenými s realizací revitalizace hřiště na Koštofranku a kultivaci prostoru za budovou lycea. Společně jsme hledali místo pro realizaci našeho projektu, obstarávali herních prvky a sloupek pro síť na volejbal. Velké díky panu Romanu Špidlenovi a panu Luboši Mládkovi z Technických služeb města Semily, kteří velice spontánně nabídli svoji pomoc.

Projekt Školy pro udržitelný život nám také umožnil se účastnit zimního dvoudenního výjezdu do Horního Maršova, společného setkání v Hradci Králové a závěrečné konference a workshopů v Praze. Prostupoval vskutku celým rokem, postupně utvářel náš názor na klimatickou změnu a naše možnosti s tímto problémem něco dělat. Stále jsme odhodláni a věříme, že pokud se změní pohled mladých lidí na tuto problematiku, pokud se podaří navíc zapojit jejich cit a vůli, tak dokáží vzít budoucnost této planety do vlastních rukou.

Fotogalerie

Obrázek: aktuality/eko-3.jpg
2022-07/eko-4
2022-07/eko-2
2022-07/eko-3

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027