Zprávy a události:

Zrušení voleb do školské rady

Statutární zástupkyně školy ruší volby do ŠR v termínu 23. - 25. 6. 2021

Vážení rodiče, vážení kolegové,

bohužel Vám musím oznámit, že jsem se rozhodla zrušit aktuální termín voleb do školské rady, které se měly konat v termínu 23. – 25. 6. 2021. Opakovaně se objevují dotazy k volebnímu řádu, zejména k odstavci 4 paragrafu 5. Musím uznat, že volební řád není napsaný šťastně a může být vnímán jako zmatečný. Proto nemohu s čistým svědomím říci, že bych zajistila řádné uskutečnění voleb, které by bylo v souladu s volebním řádem.

Z tohoto důvodu se obrátím na zřizovatele školy s žádostí, aby nám pomohl uvést volební řád do školské rady do srozumitelnější a transparentnější formy. Nové volby do školské rady vyhlásí nový ředitel/ředitelka školy v první polovině září 2021.

Navržené kandidáty do voleb z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců nadále registrujeme. Budu ráda, když přihlášení kandidáti na členství ve školské radě potvrdí svou kandidaturu a zároveň se přihlásí i kandidáti noví. Všem děkuji za velkou angažovanost v dění kolem školy. Moc si toho vážím.

S pozdravem

Lenka Břenková, statutární zástupkyně školy


18.06.2021