Zprávy a události:

Ředitelské volno

Vyhlášení ŘV na pondělí 27. 9. 2021

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů na pondělí 27. 9. 2021 ředitelské volno.

V úterý 28. 9. 2021 oslavíme Den české státnosti. Toto datum je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy. Příjemné prožití těchto dní přeje za kolegium učitelů Lenka Břenková


02.06.2021 Lenka Břenková, statutární zástupkyně školy