Zprávy a události:

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Statutární zástupkyně školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, zveřejňuje výsledky přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení a další důležité informace pro uchazeče naleznete v přílohách.

Vážení rodiče, milí uchazeči,

máme za sebou řádný termín přijímacích zkoušek, které se konaly 11. 5. a 12. 5. 2021 a zveřejňujeme jejich výsledky.

Do prvního ročníku waldorfského lycea pro školní rok 2021/2022 jsme na základě přijímacího řízení přijali 30 žáků.

Všem přijatým uchazečům gratulujeme a upozorňujeme na odevzdání zápisových lístků, které je nutno odevzdat v kanceláři školy do 1. 6. 2021 (kancelář lycea nebo základní školy), nebo poslat doporučeně poštou nejpozději ve stejný den na adresu školy Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, Tyršova 485, 513 01 Semily.

Jinak se uchazeč vzdává práva vzdělávat se na naší škole.

Dále upozorňujeme nepřijaté uchazeče, kteří nejsou přijati z kapacitních důvodů na možnost podání Žádosti o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou. V tomto případě můžete podat zápisový lístek v řádném termínu na druhou školu, pokud jste byli přijati. V případě vyhovění Žádosti o vydání nového rozhodnutí ze strany naší školy, je možné zpětvzetí zápisového lístku.

Žádost o vydání nového rozhodnutí je součástí přílohy.

Zároveň prosíme přijaté uchazeče, kteří jsou rozhodnuti studovat na jiné škole, aby nám jejich zákonní zástupci zaslali zprávu o tomto rozhodnutí na e-mail: lenka.brenkova@waldorf.semily.cz, abychom mohli nabídnout uvolněné místo uchazečům nepřijatým z kapacitních důvodů.


18.05.2021 Lenka Břenková, statutární zástupkyně školy
Přiložené soubory
ikona vysledky_pz.pdf 183 kB
Adobe PDF dokument
ikona zadost_o_odvolani_proti_rozhodnuti.docx 14,1 kB
Soubor DOCX