Zprávy a události:

Vyjádření kolegia a statutární zástupkyně k testování na waldorfské škole.

Vážení rodiče, milí žáci a studenti, minulé dny byly pro celou školu velmi těžké a složité. V těchto a následujících dnech máme za cíl naši školu spojit dohromady.

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

minulé dny byly pro celou školu velmi těžké a složité. V těchto a následujících dnech máme za cíl naši školu spojit dohromady. Sjednotit rozhádané kolegium i rodiče a opětovně získat důvěru zřizovatele. K tomu nezbytně potřebujeme klid, vzájemný respekt a dialog, který, jak doufáme, utlumí rozjitřené emoce.

Od čtvrtka 22. 4. 2021 začínají platit pravidla týkající se testování ve škole. Jak už víte, škola zařídila pro testování neinvazivní plivací testy, další možností jsou testy, které se provádí jednoduchým stěrem z okraje nosní sliznice s následným vyhodnocením. Testování je nastaveno tak, aby bylo pro děti co nejméně stresové a nezasáhlo do chodu vyučování.

Pokud, i přes takto nastavená opatření, nesouhlasíte s testováním vašich dětí, nechte je, prosím, doma. Nevytvářejte svévolně prostředí konfrontace - rodiče versus škola. Tyto konfrontace by měly neblahý vliv zejména na děti.

Učební materiály i případné individuální konzultace dětem, které se nebudou testovat a nebudou prezenčně ve výuce, samozřejmě zajistíme.

Věříme, že se nám podaří toto složité období společně překonat a že se společně vrátíme k takové waldorfské škole, kterou jsme znali a měli společně rádi i v dobách nedávných.

Za kolegium učitelů Lenka Břenková, statutární zástupkyně školy


21.04.2021