Zprávy a události:

Otevřený dopis Asociace waldorfských škol ČR a tisková zpráva

Asociace waldorfských škol České republiky, sdružující 20 waldorfských škol, odeslala otevřený dopis předsedovi vlády ČR a ministrům zdravotnictví i školství. V dopise Asociace upozorňuje na škodlivost přijatých hygienických opatření a požaduje jejich přehodnocení a úpravu - dopis v příloze po kliknutí.

Tisková zpráva

Asociace waldorfských škol ČR doporučuje při tvorbě opatření uplatňovat komplexní pohled na zdraví dětí, nejen epidemiologické bránění šíření nemoci za každou cenu. WHO definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady”. Nedílnou součástí cesty k naplnění tohoto stavu je nijak neomezená možnost naplňovat v úplnosti své právo na vzdělávání zaručené v Základní listině práv a svobod.

„Jako profesionálové vycházející z dlouholeté zkušenosti s dětmi a mladými lidmi považujeme za nutné důrazně upozornit představitele státu, společenského života a zejména všechny rodiče na znepokojivé skutečnosti. Omezení, týkající se vzdělávání dětí a dospívajících, mohou mít za následek těžko odhadnutelné škody nejen v rozsahu individuálních lidských životů, ale také dalekosáhlé škody pro celou společnost“, uvádí v dopise Tomáš Jedlička, jeden z autorů a člen představenstva Asociace.

Asociace požaduje zrušení povinnosti nošení roušek. Děti nejsou schopné dlouhodobě nosit roušku a mnohokrát denně s ní správně manipulovat v souladu s hygienickými doporučeními (nesahání si na roušku nebo obličej, výměna roušky po každém sundání i zvlhnutí, dezinfekce rukou po každé výměně – tj. min. 10x za den). Zdravotní aspekt nařízení se tedy kompletně vytrácí. Nošení roušek má likvidační účinky na pedagogickou i sociální funkci školy. Při vzájemné komunikaci se děti učí empatii a dalším sociálním dovednostem z nonverbálních projevů druhých, z mimiky tváře. Pro prospívání dětí je důležitý pocit well-beingu, zarouškované školní prostředí se stalo pro děti nesnesitelným jak duševně, tak sociálně.

Asociace dále požaduje posílení autonomie škol ve vztahu k hledání optimálních hygienických opatření při zohlednění specifik vzdělávacích programů a nezakazování prezenční výuky na základních i středních školách.

Přiložený dopis obsahuje i dva návrhy týkající se investice a podpory v oblasti zdraví a rozvoje přirozené imunity dětí a dospívajících, a dále důkladné a objektivní vědecké prozkoumání dopadu vládních opatření na zdravý vývoj a vzdělávání dětí spojené s minimalizací škod u nejvíce ohrožených skupin dětí a dospívajících.

Pro případné dotazy a doplnění jsme k dispozici na telefonu +420777551029, mailu waldorf@seznam.cz nebo jedlicka@waldorf-brno.cz


06.10.2020
Přiložené soubory
ikona awscr-otevreny-dopis-vlade.pdf 208 kB
Adobe PDF dokument