Zprávy a události:

Úspěch v programu Erasmus+

Ve školním roce 2019/2020 nás čeká realizace hned 3 projektů z programu Erasmus+ pro žáky i učitele za téměř 215 000 EUR.

1) Již čtvrtý rok po sobě naše škola uspěla v programu Erasmus+, Výzva 2019, Klíčová akce 1: Projekty mobility osob - odborné vzdělávání a příprava:

název projektu: Jedeme pomáhat do Evropy

číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060223

doba realizace: 16.09.2019 - 15.10.2020

grantová podpora projektu: 115.108 EUR

Díky grantové podpoře projektu vycestuje 30 žáků 12. třídy v únoru 2020 na měsíc do Anglie a Irska, kde budou pracovat s lidmi v sociálních či vzdělávacích zařízeních v rámci sociálního praktika. Další dva žáci maturitního ročníku vycestují na tříměsíční dlouhodobou stáž do Irska.

2) Druhý úspěšný projekt je program Erasmus+, Výzva 2019, Klíčová akce 1:

Projekty mobility osob - školní vzdělávání:

název projektu: Inspirujme se, abychom se stali zdrojem inspirace

číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060685

doba realizace: 01.06.2019 - 31.05.2021

grantová podpora projektu: 24.557 EUR

Díky grantové podpoře projektu vycestuje 7 učitelů cizích jazyků do Irska, Německa a Rakouska na jazykové kurzy a hospitace na zahraničních waldorfských školách.

3) Poslední úspěšný projekt je program Erasmus+, Výzva 2019, Klíčová akce 1:

Projekty mobility osob – mládež:

název projektu: Společně aneb „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče“ J. A. Komenský

číslo projektu: 2019-2-CZ01-KA105-061523

doba realizace: 01.09.2019 - 31.10.2020

grantová podpora projektu: 73.752 EUR

Díky grantové podpoře projektu žáci naší 11. třídy spolu se žáky partnerské školy z Budapešti budou společně rozvíjet svou angličtinu při nácviku divadelní hry v angličtině, kterou společně zahrají v ČR i Maďarsku.


08.08.2019