Zprávy a události:

Studijní program Erasmus+

Sociální praktikum žáků lycea v zahraničí

Díky programu mobility pro vzdělávání a konkurenceschopnost Erasmus+ vyšle naše škola v rámci sociálního praktika v průběhu měsíce března a dubna 2017 do Velké Británie (Portsmouth) a Irska (Cork)25 žáků. Výjezd je určen primárně pro žáky 12. třídy, kteří mají sociální praktikum jako povinný předmět v tomto ročníku, jejich skupina je doplněna o 4 žáky 11. třídy. Jedná o zahraniční pobyt v délce jednoho měsíce, který je plně hrazen programem Erasmus+ a pro naše žáky je nejen vítanou možností zdokonalit se ve znalostech anglického jazyka, ale i šancí prověřit svou samostatnost několikatýdenním pobytem bez každodenní podpory rodičů. Dalším očekávaným faktem je možnost pomoci potřebným a pracovat s klienty v sociální oblasti.Klienti mohou být jednak děti v MŠ, ale i senioři v domovech důchodců. Žáci na této stáži odpracují jako osobní asistenti nejméně 20 dní. V podzimním a zimním období je čeká intenzivní jazyková příprava pod vedením pana učitele Tuna a paní učitelky Pleštilové, svůj volný čas budou věnovat i sociálně terapeutickým aktivitám pod vedením paní učitelky Sadecké a Břenkové. Všem přejeme, aby skutečnost předčila očekávání a z měsíčního pobytu se vrátili s pocitem dobře odvedené práce.


22.09.2016
Přiložené soubory
ikona cork.jpg 362 kB
Fotografie
ikona portsmouth.jpg 38,3 kB
Fotografie