Zprávy ze školy

Vysokorychlostní internet na lyceu od místní firmy KATRO SERVIS spol.s r.o.

14.7.2020 | Dlouhodobě usilujeme o podporu místních firem, a tak jsme jako dodavatele těchto služeb vybrali místní společnost KATRO SERVIS spol. s r.o., která má v uvedené oblasti bohaté zkušenosti a tradici. Zároveň je jedinou společností, která v místě disponuje optickou technologií, což je z pohledu stability připojení ta nejlepší varianta. Kliknutím se dozvíte více a také představíme KATRO SERVIS, ale více informací o firmě naleznete na webových stránkách www.katro.cz. Čtěte dál...

Provozní doba kanceláře a podatelny školy v době letních prázdnin je každý pracovní den od 8.30 do 12.00 hodin

10.7.2020 | Adresa kanceláře a podatelny - Tyršova ulice č. p. 485, 513 01 Semily - budova základní školy. Čtěte dál...

Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímací zkoušky na waldorfské lyceum pro školní rok 2020/2021

26.6.2020 | Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, zveřejňuje výsledky náhradního termínu přijímací zkoušky a informaci pro uchazeči, kteří podali žádost o vydání nového rozhodnutí. Informace o postupu pro nepřijaté uchazeče naleznete v minulé zprávě o výsledcích přijímacího řízení. Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

Školní rok končí v pátek 26. 6. 2020

23.6.2020 | V pondělí 29. a 30. 6. 2020 je ředitelské volno a tak můžeme ukončit školní rok předáním vysvědčení už v pátek 26. 6. 2020. Přejeme příjemné a pohodové prázdniny. Čtěte dál...

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení na waldorfské lyceum pro školní rok 2020/2021

16.6.2020 | Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, zveřejňuje výsledky přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení a další důležité informace pro uchazeče, kteří budou konat zkoušku v náhradním termínu a nepřijaté uchazeče, naleznete v přílohách. Čtěte dál... | 5 přiložených souborů

Články k pedagogickým otázkám v době pandemie

5.6.2020 | V příloze naleznete články z posledního čísla časopisu Člověk a výchova 2020/2 k současné situaci s ohledem na pedagogické a psychologické aspekty. Čtěte dál... | 4 přiložené soubory

Informace o hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

1.6.2020 | Při hodnocení žáků budeme vycházet z platné legislativy viz přiložené dokumenty. Jsme si vědomi náročnosti situace, ve které jsme se společně ocitli. Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

Od června startujeme maturitní a přijímací zkoušky!

14.5.2020 | Od pondělí 1. 6. začínáme didaktickými testy s maturanty. Školní přijímací zkouška bude pro většinu přihlášených ve středu 3.6. V příloze najdete základní informace k přijímacímu řízení a kritéria. Pozvánky na zkoušku budeme přihlášeným posílat v týdnu od 18.6. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Máj

5.5.2020 | Každý rok se 1. května na dvoře lycea vždy sejdeme a čteme Máj. I v této době, kdy je společné setkávání složité, jsme pokračovali v této tradici. Tentokrát on line. I přes drobné technické problémy přednesli studenti desátého ročníku a někteří učitelé báseň od K. H. Máchy. Začínali jsme také tradičně, přesně v 18.36. Moc děkujeme p. Břenkové a p. Pleštilové za zorganizování a hudební doprovod. M. Cardová, třídní učitelka desáté třídy

Výsledky zápisu do I. třídy školního roku 2020/2021

27.4.2020 | Rozhodnutí o přijetí je v příloze. Čtěte dál... | 3 přiložené soubory

Provoz kanceláře školy a podatelny

19.3.2020 | Provoz kanceláře základní školy a podatelny (Tyršova 485, Semily) je do odvolání stanoven v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin. Provoz kanceláře lycea (J. Žižky 375, Semily) je do odvolání stanoven v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin. V naléhavých případech je na lyceu možné se domluvit individuálně s paní Lenkou Břenkovou na tel. čísle 732516572. Děkujeme za pochopení. Čtěte dál...

Mimořádné opatření ke COVID-19

10.3.2020 | Bezpečnostní rada státu rozhodla, že od 11.března 2020 se zakazuje žákům základních a středních škol osobní přítomnost ve škole. Od 12. března 2020 je v ČR vyhlášen nouzový stav na 30 dnů. Je tedy zřejmé, že do odvolání nemají děti/žáci chodit do školy. Po ukončení jarních prázdnin postupně od 16. 3. 2020 rozbíháme vzdělávání žáků doma. Čtěte dál...

Ve školní roce 2020/2021 počítáme s otevřením dvou prvních tříd

17.2.2020 | Na své konferenci 13. 2. 2020 kolegium školy odsouhlasilo, že pro příští školní rok 2020/2021 se otevře paralelní 1. třída jako pilotní projekt, který bude průběžně sledován a vyhodnocován a společně zhodnocen v pololetí a na konci školního roku. Otevření dalších případných paralelních tříd není součástí rozhodnutí. Ve školním roce 2021/2022 paralelní 1. třída otevřena nebude. Případná žádost o navýšení kapacity školy vyplyne z výsledku zhodnocení. Čtěte dál...

Stanovení termínu opravné zkoušky a náhradního termínu hodnocení

14.2.2020 | Ředitel Waldorfské základní a střední školy Semily, příspěvkové organizace stanoví termín opravné zkoušky a náhradního hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 po obnovení běžného provozu školy. Konkrétní den bude sdělen jednotlivým žákům případně zákonným zástupcům. Čtěte dál...

Výroční zpráva za školní rok 2018 - 2019

3.10.2019 | Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018 - 2019 je tu! Přejeme příjemné čtení. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Školní kalendář 2019 -2020

12.9.2019 | Školní kalendář je v příloze po kliknutí na nadpis. | 1 přiložený soubor

SEDMÁCI NA LA GRACE, záštitu převzal Ing. Tomáš Sábl

12.9.2019 | Místostarosta města převzal osobní záštitu nad výjimečným vzdělávacím projektem sedmé třídy waldorfské školy. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Školní družina 2019 - 2020

30.8.2019 | Školní družina pro 1. - 3. třídu začíná svoji činnost v úterý 3. září 2019. Děti mohou přijít již tento den, ale pouze s vyplněnou a podepsanou přihláškou. Dostanou ji ve škole nebo je možno si ji vytisknout z přílohy. Další informace po kliknutí na nadpis. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Úspěch v programu Erasmus+

8.8.2019 | Ve školním roce 2019/2020 nás čeká realizace hned 3 projektů z programu Erasmus+ pro žáky i učitele za téměř 215 000 EUR. Čtěte dál...

Alena Zdražilová byla oceněna za dlouhodobou pedagogickou činnost

28.3.2019 | Ve středu 27. 3. 2019 u příležitosti Dne učitelů převzala paní učitelka Alena Zdražilová ocenění Libereckého kraje za dlouholetou pedagogickou činnost. Ocenění ji předali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a náměstek odboru školství Petr Tulpa. Popřát přišla také starostka Semil Lena Mlejnková. Čtěte dál... | 5 přiložených souborů

Kurz angličtiny pro učitele a rodiče naší školy

28.1.2019 | Přidejte se k nám a pracujte na své angličtině. Čtěte dál...

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

15.10.2018 | Nová výroční zpráva je tu! Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

Dětský klub

31.8.2018 | Dětský klub začíná svoji činnost v úterý 4. září 2018 a je zdarma. Děti od 4. třídy výše mohou přijít již tento den a to s vyplněným a podepsaným Zápisovým lístkem. Dostanou ho v pondělí 3.9. ve škole nebo je možno si ho vytisknout z přílohy. Další info po kliknutí na nadpis. Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

25.5.2018 | Fyzické osoby (subjekty údajů), jejichž osobní údaje správce (škola) zpracovává jsou všichni žáci školy, rodiče, zaměstnanci školy atd. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Výuka anglického jazyka pro veřejnost

18.5.2018 | V rámci vedlejší činnosti školy nabízíme zájemcům možnost výuky anglického jazyka pro jednotlivce i skupiny. Čtěte dál...

Waldorfské lyceum na žebříčku 8 nejzajímavějších škol v ČR

13.3.2018 | http://www.forbes.cz/prumyslovka-lyceum-i-prirodni-skola-8-nejzajimavejsich-strednich-v-cesku/

Studie úpravy dvorku je na světě

22.9.2017 | Společná práce rodičů, dětí a učitelů pod vedení architektů má svůj výsledek! Podívejte se na studii v příloze. | 1 přiložený soubor

Výroční zpráva o poskytování informací

28.2.2017 | Zpráva se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. | 1 přiložený soubor

Školní řád

7.2.2017 | Od 1. 2. 2017 platí nový Školní řád pro základní i střední školu. Změny jsou přehledně uvedeny v dopisech pro rodiče a žáky. Stačí kliknout na název Školní řád. Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

The Waldorf Times

9.11.2016 | Školní časopis pro publikování žákovských prací v českém, německém a anglickém jazyce Čtěte dál... | 4 přiložené soubory

Tvorba studie dostavby waldorfské školy v Semilech - Podmoklicích dokončena

7.11.2016 | Po dvouleté společné práci architektů, rodičů, učitelů a žáků byla dokončena studie dostavby Waldorfské základní a střední školy v Semilech - Podmoklicích. Děkujeme všem, kteří se na této práci podíleli a v příloze připojujeme také poděkování od architektů ze studia Nature Systems. Naší snahou nyní bude shánět z různých zdrojů finanční prostředky, které by umožnily dostavbu areálu uskutečnit. | 1 přiložený soubor

Studijní program Erasmus+

22.9.2016 | Sociální praktikum žáků lycea v zahraničí Čtěte dál... | 2 přiložené soubory

Podpořte naši školu ...

23.5.2016 | ...nic vás to stát nebude, je pár kliků navíc. Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Učební pomůcky a školní potřeby

13.5.2016 | Informace o financování učebních pomůcek a školních potřeb naleznete v části Základní škola - dokumenty. Čtěte dál...

Plán rozvoje školy

13.5.2016 | Srdečně zveme na první setkání k plánování. Bude ve středu 1. 6. 2016 od 15.00 do 18.00 hodin ve školní jídelně základní školy Tyršova 485, Semily. Čtěte dál...

MAILING LIST

22.3.2016 | Oznamujeme možnost býti informován o zveřejnění nových zpráv a událostí na webu naší školy. Čtěte dál...

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

4.9.2015 | ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Čtěte dál... | 1 přiložený soubor

Hledáme TŘÍDNÍ UČITELE!

24.4.2014 | Čtěte dál... | 1 přiložený soubor