Kolegium učitelů

Kolegium učitelů, které je kolektivním orgánem vnitřní správy školy a schází se pravidelně každé čtvrteční odpoledne, tvoří ve školním roce 2020/2021:

 • Mgr. Kateřina Pecinová
  třídní učitelka 1. třídy, katerina.pecinova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Petra Plachá 
  třídní učitelka 1. třídy, petra.placha@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Bc. Tereza Včeláková 
  třídní učitelka 2. třídy, tereza.vcelakova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Zuzana Jebavá 
  třídní učitelka 3. třídy, zuzana.jebava@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Vlastimil Trnka 
  třídní učitel 4. třídy, vlastimil.trnka@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Pavla Grajová 
  třídní učitelka 5. třídy, český jazyk, pavla.grajova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Taťána Trubačová 
  třídní učitelka 6. třídy, tatana.trubacova@waldorf.semily.cz
 • M.Ed Jan Slavík 
  třídní učitel 7. třídy, jan.slavik@waldorf.semily.cz
 • Bc. Ondřej Slavík 
  třídní učitel 8. třídy, ondrej.slavik@waldorf.semily.cz
 • Ing. Jindřiška Kocvárová
  třídní učitelka 9. třídy, jindriska.kocvarova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Petr Stříbrný 
  třídní učitel 10. třídy, metodik primární prevence, český jazyk, dějepis, základy společenských věd, petr.stribrny@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Marta Cardová 
  třídní učitelka 11. třídy, německý jazyk, marta.cardova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Jiří Šimek 
  třídní učitel 12. třídy, matematika, fyzika, jiri.simek@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Olga Pleštilová 
  třídní učitelka 13. třídy, hudební výchova, anglický jazyk, olga.plestilova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Jitka Podzimková 
  německý jazyk, anglický jazyk, jitka.podzimkova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Lenka Břenková 
  zástupkyně ředitele pro SŠ, výchovná poradkyně, dramatická výchova, lenka.brenkova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Marta Šedivá 
  zástupce ředitele pro ZŠ, matematika, chemie, výchovný poradce pro ZŠ, marta.sediva@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D. 
  biologie, chemie, dusan.plestil@waldorf.semily.cz
 • RNDr. Leoš Převrátil 
  fyzika, matematika, informatika, leos.prevratil@waldorf.semily.cz
 • MgA. Mojmír Dlabola 
  kovářství, truhlářství, kroužek malby, mojmir.dlabola@waldorf.semily.cz
 • M.Ed Anthony Tun 
  anglický jazyk, anthony.tun@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Lenka Vránková 
  německý jazyk, tělesná výchova, lenka.vrankova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Zuzana Studničková
  matematika, fyzika, chemie, zuzana.studnickova@waldorf.semily.cz
 • Bc. Dagmar Skalská 
  německý jazyk, eurythmie, dagmar.skalska@waldorf.semily.cz
 • Petr Přeučil
  informatika, petr.preucil@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Marta Daňková
  dějiny umění, marta.dankova@waldorf.semily.cz
 • Iveta Sadecká 
  umělecké předměty, výtvarná výchova, iveta.sadecka@waldorf.semily.cz
 • Iva Válková 
  pracovní vyučování, dílny, iva.valkova@waldorf.semily.cz
 • Bc. Adéla Kocvárová
  pracovní vyučování, dílny, pěstitelské práce, adela.kocvarova@waldorf.semily.cz
 • Ing. Tereza Bubeníková 
  eurytmie, tereza.bubenikova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Kateřina Ďurechová 
  modelování, pěstitelské práce, informatika, katerina.durechova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Eliška Kahudová 
  dějepis, psychologie, základy společenských věd, divadlo, eliska.kahudova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Šárka Staňková 
  český jazyk, sarka.stankova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Žofie Převrátilová
  asistentka učitelky ve druhé třídě, zofie.prevratilova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Martina Kmínková
  asistentka učitelky v první třídě, martina.kminkova@waldorf.semily.cz
 • Ivana Trnková
  asistentka učitele ve čtvrté třídě, ivana.trnkova@waldorf.semily.cz
 • Vendy Pelíšková
  asistentka učitelky v první třídě, vendy.peliskova@waldorf.semily.cz
 • Eva Kaplanová
  vedoucí vychovatelka školní družiny, eva.kaplanova@waldorf.semily.cz
 • Zdeňka Nesvadbová 
  vychovatelka, zdenka.nesvadbova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Hana Kristelová
  vychovatelka, hana.kristelova@waldorf.semily.cz
 • Helena Pánová
  vychovatelka, helena.panova@waldorf.semily.cz
 • Libuše Friedrichová 
  vychovatelka v dětském klubu, libuse.friedrichova@waldorf.semily.cz
 • Barbora Kozáková
  vychovatelka v dětském klubu, barbora.kozakova@waldorf.semily.cz