Kolegium učitelů

Kolegium učitelů, které je kolektivním orgánem vnitřní správy školy a schází se pravidelně každé čtvrteční odpoledne, tvoří ve školním roce 2018/2019:

 • Bc. Tereza Včeláková 
  třídní učitelka 1. třídy, tereza.vcelakova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Zuzana Jebavá 
  třídní učitelka 2. třídy, zuzana.jebava@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Vlastimil Trnka 
  třídní učitel 3. třídy, vlastimil.trnka@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Pavla Grajová 
  třídní učitelka 4. třídy, český jazyk, pavla.grajova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Martina Peukerová 
  třídní učitelka 5. třídy,martina.peukerova@waldorf.semily.cz
 • M.Ed Jan Slavík 
  třídní učitel 6. třídy, jan.slavik@waldorf.semily.cz
 • Bc. Ondřej Slavík 
  třídní učitel 7. třídy, ondrej.slavik@waldorf.semily.cz
 • Ing. Jindřiška Kocvárová
  třídní učitelka 8. třídy, jindriska.kocvarova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Petr Stříbrný 
  třídní učitel 9. třídy, metodik primární prevence, český jazyk, dějepis, základy společenských věd, petr.stribrny@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Marta Cardová 
  třídní učitelka 10. třídy, německý jazyk, marta.cardova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Jiří Šimek 
  třídní učitel 11. třídy, matematika, fyzika, jiri.simek@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Olga Pleštilová 
  třídní učitelka 12. třídy, hudební výchova, anglický jazyk, olga.plestilova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Jitka Podzimková 
  třídní učitelka 13. třídy, německý jazyk, anglický jazyk, jitka.podzimkova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Lenka Břenková 
  zástupkyně ředitele pro SŠ, výchovná poradkyně, dramatická výchova, lenka.brenkova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Marta Šedivá 
  matematika, chemie, zástupce ředitele pro ZŠ, výchovný poradce pro ZŠ, marta.sediva@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D. 
  biologie, chemie, dusan.plestil@waldorf.semily.cz
 • MgA. Mojmír Dlabola 
  kovářství, truhlářství, kroužek malby, mojmir.dlabola@waldorf.semily.cz
 • M.Ed Anthony Tun 
  anglický jazyk, anthony.tun@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Lenka Vránková 
  německý jazyk, tělesná výchova, lenka.vrankova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Taťána Trubačová
  český jazyk, výtvarná výchova, tatana.trubacova@waldorf.semily.cz
 • Bc. Dagmar Skalská 
  německý jazyk, eurythmie, dagmar.skalska@waldorf.semily.cz
 • Petr Přeučil
  informatika, petr.preucil@waldorf.semily.cz
 • Iveta Sadecká 
  umělecké předměty, výtvarná výchova, iveta.sadecka@waldorf.semily.cz
 • Iva Válková 
  pracovní vyučování, dílny, iva.valkova@waldorf.semily.cz
 • Bc. Adéla Kocvárová
  pracovní vyučování, dílny, pěstitelské práce, adela.kocvarova@waldorf.semily.cz
 • PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. 
  psychologie, magda.nisponska@waldorf.semily.cz
 • Ing. Tereza Bubeníková 
  eurytmie, tereza.bubenikova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Helena Turková 
  učitelka ekonomie, helena.turkova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Kateřina Ďurechová 
  modelování, pěstitelské práce, informatika, katerina.durechova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Eliška Kahudová 
  dějepis, základy společenských věd, divadlo, eliska.kahudova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Šárka Staňková 
  český jazyk, sarka.stankova@waldorf.semily.cz
 • Eva Kaplanová 
  vedoucí vychovatelka školní družiny, eva.kaplanova@waldorf.semily.cz
 • Zdeňka Nesvadbová 
  vychovatelka, zdenka.nesvadbova@waldorf.semily.cz
 • Helena Pánová
  vychovatelka, helena.panova@waldorf.semily.cz
 • Libuše Friedrichová 
  vychovatelka v dětském klubu, libuse.friedrichova@waldorf.semily.cz
 • Barbora Kozáková
  vychovatelka v dětském klubu, barbora.kozakova@waldorf.semily.cz