O lyceu

Základní údaje

Studijní obory na SŠ:

Kombinované lyceum (78-42-M/06)

Studium: denní, čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou

Absolvent je připraven pokračovat ve studiu na VŠ nebo vyšší odborné škole.

Studijní zaměření

Od 2. ročníku si student vybere jedno ze studijních zaměření:

  • přírodovědné (matematika, fyzika, biologie, chemie )
  • humanitní (pedagogika, psychologie, základy společenských věd).