O lyceu

Kolegium učitelů

 • Mgr. Lenka Břenková – zástupkyně ředitele pro SŠ, výchovná poradkyně, dramatická výchova, pedagogika
 • MgA. Mojmír Dlabola – kovářství, truhlářství
 • Michal Ďurech – informatika
 • Iva Válková – keramika
 • Mgr. Pavel Nečaský – základy společenských věd, psychologie, český jazyk, humanitní studia
 • Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D. – biologie, chemie
 • Mgr. Olga Pleštilová – anglický jazyk, hudební výchova
 • Iveta Sadecká – umělecké předměty, výtvarná výchova
 • Mgr. Petr Stříbrný – třídní učitel, český jazyk, dějepis, základy společenských věd
 • Mgr. Jiří Šimek – třídní učitel, matematika, fyzika
 • MaEd. Anthony Tun – třídní učitel, anglický jazyk
 • Mgr. Jitka Podzimková – třídní učitelka, německý a anglický jazyk
 • Ing. Tereza Bubeníková – eurytmie
 • Mgr. Helena Turková - ekonomie
 • Mgr. Lenka Vránková - tělesná výchova
 • Mgr. Šárka Staňková – český jazyk
 • Ing. Jindřiška Kocvárová – výtvarná výchova
 • Mgr. Eliška Kahudová – dějepis
 • Mgr. Marta Cardová - německý jazyk