O lyceu

Co nabízí lyceum studentům?

Vzdělávání zaměřené na celostní rozvoj osobnosti

Vzdělávání zaměřené na celostní rozvoj osobnosti vybavuje studenta nejen kompetencemi a znalostmi potřebnými pro jeho další studium, ale také intenzivně podněcuje k aktivnímu, tvůrčímu, vnitřně svobodnému a zodpovědnému postoji dospívajícího vůči světu, ve kterém bude pracovat a dále se vzdělávat. Vyučovací látka tu není účelem sama o sobě, ani pouhou náplní, která se má přemístit do hlavy studenta, ale je výchozím substrátem pro rozvíjení studentovy osobnosti a tříbení jeho schopností.

Široký vzdělanostní základ a důraz na vnitřní motivaci

Tj. nikoli předčasná specializace. Široký rozhled studenta, který mu umožňuje postupně si ozřejmit své vlastní zaměření. Otvírá cestu k celoživotnímu vzdělávání. Připravuje studenta na to, aby se mohl přizpůsobovat proměnlivým podmínkám současného světa.

Mezinárodní rozměr studia

Rozsáhlé možnosti výměnných studijních pobytů. Waldorfské studijní programy mají společný základ ve více než 50-ti zemích 5-ti kontinentů. Možnost společných evropských projektů.

Perspektivní model vzdělávání

Tento typ vzdělávání je podporován v koncepčních školských dokumentech u nás, v Evropě i ve světě. (Za posledních 10 let se zvýšil počet středních waldorfských škol ve světě o 60%.)

a dále...

  • Kvalitní stravování - možnost výběru bezmasého oběda
  • Pro dojíždějící studenty internátní ubytování (po dohodě případně i ubytování na privátu)

Upozorňujeme, že...

  • Nabízíme vysokou úroveň jazykového vzdělání ve dvou světových jazycích.
  • Partnerskou školou Waldorfské střední školy v Semilech je Waldorfská škola Norimberk, projektová škola UNESCO (viz www.waldorfschule-nuernberg.de)
  • Studenti se mohou zapojit do mimoškolních kroužků např. kresby a malby, dřevořezby, filmové tvorby (Filmotoči)