Granty

Provoz dětského klubu na Waldorfské ZŠ

Od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2021 realizuje naše škola projekt Provoz dětského klubu na Waldorfské ZŠ v Semilech - Podpora zaměstnanosti rodičů registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010157. Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt Zřízení dětského klubu na Waldorfské ZŠ v Semilech. V rámci projektu je provozován dětský klub, který může pravidelně navštěvovat 20 dětí prvního stupně, jejichž rodiče jsou buď zaměstnaní, nebo se na trh práce vracejí po rodičovské dovolené. Cílem projektu je podpořit zaměstnanost rodičů žáků, a to tím, že bude v odpoledních hodinách postaráno i o ty děti, které v předchozích letech z kapacitních důvodů nemohly navštěvovat školní družinu a bude postaráno i o děti, které sice do školní družiny chodit mohou, ale pro jejich rodiče je provozní doba nedostačující. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Naše waldorfské lyceum se zapojilo do Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. Jedná se o pokračování tzv. šablon.


Zapojení do výzvy Šablony II – speciální pedagog pro základní a střední školu

Naše škola je od 1. 9. 2019 zapojena v rámci výzvy Šablony II do dvou projektů.
Cílem projektu Speciální pedagog pro základní školu je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do školy a podpořit kariérové poradenství pro žáky.
Cílem druhého projektu - Speciální pedagog pro střední školu - je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do školy a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky.
O výsledcích projektů budeme informovat na webových stránkách školy.
Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.


Zřízení dětského klubu na Waldorfské ZŠ

Od 1.8.2018 do 31.7.2020 realizuje naše škola projekt Zřízení dětského klubu na Waldorfské ZŠ v Semilech - Podpora zaměstnanosti rodičů registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007603.
V rámci projektu je zřízen dětský klub, který bude pravidelně navštěvovat 20 dětí prvního stupně, jejichž rodiče jsou buď zaměstnaní, nebo se na trh práce vracejí po rodičovské dovolené. Cílem projektu je podpořit zaměstnanost rodičů žáků, a to tím, že bude v odpoledních hodinách postaráno i o ty děti, které v předchozích letech z kapacitních důvodů nemohly navštěvovat školní družinu a bude postaráno i o děti, které sice do školní družiny chodit mohou, ale pro jejich rodiče je provozní doba nedostačující. O výsledcích projektu budeme informovat na těchto webových stránkách.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Zapojení do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

(č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007630 a č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007988)
Naše škola je od 1. 9. 2017 zapojena v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování do dvou projektů. Cílem projektu Speciální pedagog pro základní školu je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do školy. Cílem druhého projektu - Speciální pedagog pro střední školu - je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do školy a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky.
O výsledcích projektů budeme informovat na webových stránkách školy.
Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.


Projekt Podpora kvality vzdělávání v Semilech
PROGRAM OPVK, výzva č. 56

(č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0798)
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích.

V období 8/2015 – 12/2015 budou realizovány následující aktivity: 1x zahraniční jazykový kurz pro učitele, 1x stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných předmětů, technických předmětů a 1x Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Článek o projektu v Semilských novinách (prosinec 2015)


PROGRAM Erasmus+
projekt Creativity in the English classroom

(č. 2014-1-CZ01-KA101-000270)

Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně učitelských schopností v oblasti výuky cizích jazyků, konkrétně na učitele anglického jazyka. Realizace probíhá od prosince 2014 do prosince 2015 (pobyty se uskuteční v srpnu, září, říjnu). Konkrétně jde o 5 sedmidenních studijních pobytů v Británii (5 účastníků).

Článek o projektu v Semilských novinách (prosinec 2015)


Projekt "Waldorfské dílny"

V prosinci 2014 byl dokončen projekt "Waldorfské dílny" CZ.1.13/4.2.00/36.01314

Díky projektu proběhly hydroizolace prostor a dílny byly vybaveny novými nástroji a přístroji. Prostředky na realizaci projektu byly čerpány z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a spolupodílel se na nich rovněž zřizovatel školy město Semily.

V přílohách jsou uvedeny dokumenty charakterizující VŘ na Izolace zdiva Waldorfské školy v Semilech.

Přiložené soubory
ikona seznam_subdodavatelu.pdf 191 kB
Adobe PDF dokument
ikona skutecne_uhrazena_cena.pdf 159 kB
Adobe PDF dokument
ikona smlouva_o_dilo.pdf 7,1 MB
Adobe PDF dokument